. Cégismertető - Kör-Ker

Cégismertető

Múltunk:

A KÖR-KER Kft. 1994. február 1-én kezdte meg tevékenységét.
Megalakulásának alapjaként a cég ügyvezetőjének ETERNIT gyári múltja szolgált, ahol az azbeszt felhasználásából keletkezett munkaegészségügyi kockázat minimalizálása volt a feladata.
Létrehozta Magyarország első nemzetközi előírásoknak is megfelelő azbesztvizsgáló laboratóriumát, melynek vezetését a hazai azbesztfelhasználás befejezéséig végezte.

A cég egyik fő tevékenységét kezdetben az azbesztmentesítések irányítása, azbesztmentesítési technológiák kidolgozása, vizsgálatokkal történő ellenőrzése adta. Közreműködtünk az Európai Tanács 87/217/EGK irányelvére alapuló hazai rendelet tervezet összeállításában, a rendelet bevezetését megelőző vizsgálati elemzés elkészítésében, amely tanulmány kitért a nemzetközi szabályozásokra is.

Jelenünk:

Cégünk azbeszttel kapcsolatos tevékenységei: üzemek, gyárak telephelyeinek részleges, illetve országos és vállalati szintű azbesztfelmérése. Anyag és levegő mintavételek/elemzések.

Napjainkra speciális tevékenységi körünk jelentősen kibővült, melynek része az azbesztmentesítési munkák teljes körű kivitelezése is.

Mind személyi, mind tárgyi feltételekkel rendelkezünk, hogy az azbesztmentesítési feladatokat megfelelő színvonalon legyünk képesek ellátni.
A kifogástalan, minőségi munkára garancia a dolgozók azbesztmentesítői szakképzettsége, valamint a cég saját tulajdonában lévő azbesztmentesítési eszközök, berendezések megléte.
A komplett azbesztmentesítési munkák kivitelezésével, azok irányításával és műszaki ellenőrzésével, valamint helyszínre telepíthető vizsgálólaboratórium által azbesztrost-koncentráció mérések elvégzésével a KÖR-KER Kft. jelentős szereplője a hazai azbesztmentesítő iparágnak.

Vizsgálólaboratóriumunk tevékenységi köre lefedi az alapvető környezeti elemek (víz, levegő, talaj), hulladékok vizsgálatainak teljes spektrumát. A vizsgálatokat szabványos módszerekkel végezzük. A kialakított minőségbiztosítási rendszert az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásai szerint üzemeltetjük. Laboratóriumunk tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság a NAH által NAH-1-1002/2021 számon akkreditálta.
Az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek a belső használaton túl alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is.

A laboratóriumi vizsgálatokon kívül közreműködünk az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerek kidolgozásában, környezeti hatástanulmányokat, környezetvédelmi auditokat (due diligence) környezetvédelmi felülvizsgálatokat és környezetvédelmi szabályzatot készítünk. Kis és középvállalatok részére környezetvédelmi megbízottként teljes körű környezetvédelmi ügyintézést végzünk. Figyelemmel kísérjük a tevékenységi területünkhöz tartozó jogszabályokat, szabványokat, részt veszünk szakmai rendezvényeken.

Folyamatos munkakapcsolatot tartunk más hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, laboratóriumokkal. A KÖR-KER Kft az 1996-os évtől a Magyar Azbesztmentesítők Szövetségének alapító és vezetőségi tagja, mely társult tagja az EARA, azaz az Európai Azbesztmentesítők Szövetségének.

Jövőnk:

Szeretnénk a jövőben a szolgáltatásaink területén elért színvonalat tovább emelni, kollégáink szakmai fejlődését biztosítani, a 21. század által diktált kihívásoknak eleget tenni.
Ügyfeleink, partnereink, munkavállalóink és környezetünk számára továbbra is a megbízhatóságot, a közös, hatékony, minőségi munka eredményességét kívánjuk nyújtani.