. Vizsgálólaboratórium - Kör-Ker

Vizsgálólaboratórium

Vizsgálólaboratóriumunk története Bővebben

Kezdetben laboratóriumunk fő tevékenységét az azbesztmentesítések irányítása, szervetlen szálló rost (azbesztrost) koncentráció vizsgálatokkal történő ellenőrzése, valamint az azbeszttartalmú anyagok teljeskörű vállalati felmérése adta.
Laboratóriumunk 2002 óta a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által, jelenleg a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált vizsgálólaboratórium.
Laboratóriumunk akkreditációja megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 követelményeinek, így a jogszabályi előírások szerint, joghatással járó méréseket végezhetünk. Az általunk készített vizsgálati jegyzőkönyvek a belső használaton túl, alkalmasak a hatósági előírások betartásának igazolására is. Az évek során, műszerparkunk folyamatos fejlesztésének köszönhetően, környezetvédelmi tevékenységünket kibővítettük. Helyszínre telepíthető vizsgálólaboratóriumunk, időponttól és helytől függetlenül lehetővé teszi, hogy a levegőtisztaság-védelem területén a mintavételeket és vizsgálatokat megfelelő körülmények között, magas színvonalon, precízen és gyorsan végezzük el.

A 2003. évben hordozható füstgázelemző műszert vásároltunk. 2004-ben lángionizációs detektorral üzemelő szénhidrogén mérővel bővült műszerparkunk.
2005-ben a helyhez kötött légszennyező pontforrások mérésére automata pormintavevőt, sósav- és dioxin mintavevőt szereztünk be.

A fejlesztések következő állomásaként a laboratórium 2005. évben új telephelyre költözött. Itt lehetőség nyílt a megnövekedett műszerpark megfelelő elhelyezésére és a nagyobb létszámú személyzet professzionális körülmények között történő munkavégzésére.

Természetesen speciális, azbeszttel kapcsolatos munkaterületünk továbbra is meghatározó, így megbízás alapján elvégezzük vállalatok telephelyein található azbeszttartalmú anyagok teljes körű vállalati felmérését, ezen anyagok kiváltására, bontására javaslattételt teszünk, igény szerint a bontásban közreműködünk. Az azbesztmentesítésről bővebben itt olvashat.

A bontásra kerülő azbeszttartalmú anyagokat szakszerű azbesztmentesítés során eltávolítjuk, elszállításáról, elhelyezéséről gondoskodunk.
Az azbesztmentesítési munkák során a légtér azbesztrost-koncentrációját helyszínre telepített vizsgálólaboratóriummal folyamatosan vizsgáljuk, ellenőrizzük. Általunk vett, illetve hozzánk eljuttatott anyagminták anyagösszetétel (azbeszttartalom) vizsgálatát szintén elvégezzük.

Vizsgálólaboratóriumunk 2007 óta felszíni és felszín alatti vizek mérésével, ivóvíz illetve ipari szennyvizek vizsgálatával is foglalkozik. A víz mérések célja a felszíni vizek, felszín alatti vizek, ivó- és fürdővizek, szennyvizek különféle paramétereinek helyszínen történő ellenőrzése mintavételezéssel, valamint ezek helyszíni és laboratóriumi vizsgálataival. Bővebben itt tájékozódhat.

Laboratóriumunk ügyfeleink rendelkezésére áll további környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységek elvégzésében.